Лятна школа 2014 - 2023


Лятната школа по класически езици в България се провежда от 2014 г. по идея на Димитър Драгнев, класически филолог, учител по латински и старогръцки език. Тук можете да намерите повече информация за предишните издания на школата. Във Facebook може да проследите хронологията с хаштаг #Лятнаschola. Посетете и “Резултати и успехи“ на тази страница, за да видите постигнатото. Досега в школата са участвали общо 130 души от осем страни.


Лятната школа по класически езици в България се проведе за първи път през 2014 г. – от 01. до 07. септември в Боровец. В нея взеха участие общо 12 души – седем ученици от НГДЕК “Константин Кирил Философ”, двама студенти от специалност “Класическа филология” в СУ и трима преподаватели – от България Димитър Драгнев, от Белгия Marion Dapsens и от Холандия Abel Schutte. Заниманията, които през тази година бяха посветени предимно на латинския език, се проведоха в база “Шумнатица” на МОН, където участниците имаха възможността за една седмица да се посветят изцяло на класическите езици, като същевременно се наслаждаваха на планинския въздух. Прочетени бяха текстове, свързани с римската история, митология, култура, имаше занятия с римска поезия, игри, филми – всички те свързани с Античността и класическото наследство. Остана време и за почивка сред планината.


През 2015 г. школата се проведе за втори път – на морето – от 23. до 30. август, в Атия близо до Бургас. В нея се включиха общо 25 участници – ученици от НГДЕК „Константин Кирил Философ“ и студенти от СУ „Св. Климент Охридски“. Преподаватели бяха Димитър Драгнев, Odile Dapsens (Schola Nova, Белгия), Abel Schutte (Athenaeum Illustre, Холандия) и Марта Методиева, учител по латински в НГДЕК.

За осемте дни бяха проведени общо 45 занимания по латински език, старогръцки език, антична и средновековна поезия, антична култура и на други теми. Специални гости тази година бяха доц. д-р Невена Панова и д-р Димитър Илиев от катедрата по класическа филология в СУ. Доц. Панова изнесе лекция на тема „Отношението на Сафо към поезията“, а д-р Илиев изнесе лекция за античната епиграма и проведе практическо занимание за народния латински и прехода към романските езици.

В школата взеха участие ученици от всички випуски (от 8. до 12. клас), както и студенти. Това позволи да се водят занимания на различни нива. Чуждестранните преподаватели провеждаха часовете си на латински, а участниците в групата на напредналите също коментираха прочитаните текстове изцяло на латински език. Сред четените автори бяха Цицерон, Вергилий, Катул, Сафо, Анакреон, Мимнерм, Платон, Лоренцо Валла, Джовани Пико дела Мирандола, Еразъм Ротердамски.

Сред участниците бяха и всички, които участваха или спечелиха награди от международни конкурси по латински през изминалата година – Минка Дешева (също и олимпийски победител по класически езици за 2014 г.), Бетина Янева, Мария-Магдалена Пейчинова (олимпийски победител по класически езици за 2015 г.), Диана Зулчева и Мадлен Нанева.В Лятната школа имаше и две кратки пътувания – посещение на археологическия резерват Деултум (с. Дебелт) и на антична Аполония – днешния Созопол с Археологическия музей, последните разкопки и храма „Св. Георги“.


Третото издание на школата беше през 2016 г. от 21. до 30. август. В нея взеха участие 42 участници от четири страни – България, Италия, Белгия и Франция , като от българските участници най-много бяха учениците от НГДЕК и студентите от СУ, а преподавателите бяха от СУ “Св. Климент Охридски”, НГДЕК “Константин Кирил Философ”, Accademia Vivarium Novum (Рим) и Schola Nova (Белгия). Школата се проведе отново в базата на МОН до с. Атия на брега на Черно море.За осемте пълни дни на школата бяха проведени над 80 часа занимания. Както и през предишните години, основните занимания бяха по латински и старогръцки, като този път беше обърнато и специално внимание на старобългарския като класически език, бяха проведени и две занимания по библейски еврейски език. Докато начинаещите правеха своите първите стъпки в активното овладяване на латинския и старогръцкия (чрез четене, но и чрез говорене, писане и слушане), напредналите се занимаваха с четене и анализ (предимно на латински език) на автори – от латинските бяха четени Вергилий, Хораций, Овидий, Лукреций, Катул, Тит Ливий и Федър, а четенето на старогръцките започна с Теофраст в памет на наскоро отишлия си от този свят проф. Богдан Богданов (чийто първи публикуван превод е именно на Теофрастовите характери) и премина през Аристофан, Алкифрон, Платон, Лукиан, Херодот, Мимнерм, за да завърши с Омировата Илиада. Доц. д-р Невена Панова от Катедрата по класическа филология в СУ изнесе лекция на латински език за диалогичното у Платон, а д-р Димитър Илиев представи съвременни електронни ресурси за Digital humanities.Освен заниманията с текстове, основен акцент в школата беше античната поезия, пресъздадена чрез песни, съставяне и представяне на кратки сцени на латински език по теми от античната митология, бяха направени и две пътувания – до античния Деултум и до старинния Созопол.


През 2017 г. от 21. до 28. август в Паничище, близо до древната Germania (дн. Сапарева баня) за четвърти път в България се проведе Лятна школа по класически езици. В нея взеха участие общо 68 души от България и Сърбия и по един гост от Испания и Полша. Основните участници отново бяха ученици, студенти, възпитаници и преподаватели от НГДЕК “Константин Кирил Философ” и СУ “Св. Климент Охридски”.

В дните на школата бяха проведени близо 110 часа занимания, основно по латински и старогръцки, както и по други класически езици като старобългарски, библейски еврейски, арабски, староанглийски. Сред четените автори бяха Катул, Хораций, Вергилий, Овидий, Марциал, Хигин, Еразъм, Боден, Сафо, Парменид, Есхил, Исократ, Дука; текстове от Стария и Новия завет, а имаше и специални занимания, посветени на старогръцките епиграми, на глаголицата и разчитане на ръкописи, на графитите в Помпей, на превода от български на класически езици. Както всеки път, имаше специални занимания с античната поезия и нейните интерпретации.

Сред участниците следва да бъдат споменати Минка Дешева, Бетина Янева, Мария-Магдалена Пейчинова, Диана Зулчева, Борислав Петров – носители на награди от международни и училищни конкурси по латински език, както и Василен Василев, първенец на Националната олимпиада по философия от тази година и носител на почетна грамота от международната.Школата се осъществи с финансовата подкрепа на СУ “Св. Климент Охридски” и на Асоциацията за развитие на университетското класическо образование (АРУКО). Доц. д-р Невена Панова и д-р Димитър Илиев от катедрата по класическа филология в СУ, както и проф. д-р Воин Неделкович, ръководител на катедрата по класическа филология в Белградския университет, провеждаха всеки ден своите занимания. В тях се включиха и Йелена Савич и Йелена Рудович, преподаватели по латински в класическите гимназии в Белград и в Сремски Карловци, които придружаваха своите ученици. Сред преподавателите бяха още Марта Методиева от НГДЕК, Вукашин Милкович, Георги Митов и Красимир Иванов, възпитаници на Accademia Vivarium Novum в Рим/Фраскати, Италия.От 19. до 27. август 2018 г. в Трявна за пета поредна година в България се проведе Лятна школа по класически езици. В нея взеха участие общо 57 души – ученици, студенти и преподаватели от НГДЕК “Константин Кирил Философ”, СУ “Св. Климент Охридски”, Първа АЕГ, 9. ФЕГ “Алфонс дьо Ламартин”, Френски лицей “Виктор Юго”, ПГРЕ “Г.С. Раковски” – гр. Бургас и други.

По време на школата бяха проведени 135 часа занимания, основно по латински и старогръцки, както и по други класически езици като старобългарски, персийски, староанглийски и литовски. Бяха четени произведения на Цицерон, Вергилий, Катон, Исидор Севилски, Корнелий Непот, Катул, Хораций, Овидий, Хигин, Еразъм, Лудвиг Холберг, Сафо, Атеней, Черноризец Храбър, Саади, както и “Беоулф”. Както всяка година, и този път имаше занимания с антична поезия и нейните интерпретации през вековете.

В три поредни дни доц. д-р Невена Панова и д-р Димитър Илиев от катедрата по класическа филология в СУ проведоха занимания с участниците съответно под формата на ателие за превод на български автори, пишещи по антични мотиви, на старогръцки и латински език и под формата на семинар за епиграфските паметници по българските земи. Д-р Кръстю Банев от университета в Дърам, Англия, направи практическо упражнение по реторика чрез древните Progymnasmata на Афтоний, а д-р Иван Петров, преподавател в МУ-Пловдив проведе занимания по литовски език и неговата връзка с останалите индоевропейски езици, а заедно с Димитър Драгнев – и по персийски език. Студентът по класическа филология Борислав Петров за втора поредна година представи своите продължаващи занимания по староанглийски език.

На 25. август участниците в школата разгледаха Nicopolis ad Istrum, близо до дн. с. Никюп, Великотърновско – един от забележителните римски градове по българските земи (под ръководството на доц. Павлина Владкова, ръководител на обекта) и представиха в рамките на 20 минути рецитал по антична поезия в рамките на античния фестивала “Нике – играта и победата”, организиран от сдружение “Mos maiorum Ulpiae Serdicae”, сдружение “Бъдеще за Никюп” и др.

Половината от участниците бяха в школата за първи път, а сред останалите има такива, които идват за четвърти или пети пореден път. Сред тях следва да бъдат отново споменати Бетина Янева, Диана Зулчева, Мария-Магдалена Пейчинова, Борислав Петров – носители на награди от международни и училищни конкурси по латински език, които помогнаха при обучението на начинаещите; Василен Василев, първенец на Националната олимпиада по философия за 2017 г., Михаил Зарев – лауреат на същата олимпиада за 2018 г., Магдалена Станилова и Явор Кондов – победители в олимпиадата по класически езици на НГДЕК за тази година.

По време на школата беше осъществен и видеоразговор с миналогодишните гости на школата от Сърбия, които, вдъхновени от постигнатото, през тази година правят своя лятна школа в град Сремски Карловци – Collegium Carolivicanum.Преподаватели: Димитър Драгнев (alumnus на СУ, Accademia Vivarium Novum в Рим/Фраскати, Италия; организатор на школата), Марта Методиева (преподавател по латински в НГДЕК), Георги Митов (alumnus на Accademia Vivarium Novum), Адриан Прейс (също възпитаник на Accademia Vivarium Novum от Полша).

 

От 24. август до 1. септември 2019 г. отново в Трявна се проведе шестата Лятна школа по класически езици в България. В нея участваха общо 70 души – ученици, студенти и преподаватели от НГДЕК "Св. Константин-Кирил Философ", СУ "Св. Климент Охридски", Първа АЕГ, 9. ФЕГ "Алфонс дьо Ламартин", СМГ „Паисий Хилендарски“, ПЧМГ – София, ЧЕСУ „Дорис Тенеди“, 133. СУ „А.С. Пушкин“, Белградския университет, НБУ и други.

По време на школата бяха проведени над 170 часа занимания, основно по латински и старогръцки, както и по други стари езици като старобългарски, староисландски, персийски и средноанглийски. Бяха четени произведения на Архилох, Солон, Еврипид, Теокрит, Плавт, Хигин, Корнелий Непот, Катул, Хораций, Плутарх, св. Атанасий Велики, Черноризец Храбър, Еразъм и други.

Както всяка година имаше занимания с антична поезия и нейните интерпретации през вековете.

Лекционната част от програмата зае сериозно място в нашата школа през тази година. Бяха проведени общо 12 лекции (в една или две части). Като лектори участваха д-р Иван Петров (МУ-Пловдив), който говори за вътрешната история на латинския език и неговия произход и развитие от гледна точка на езикознанието, а организаторът Димитър Драгнев (СУ „Св. Климент Охридски“) говори за външната история на латинския език през призмата на съвременни изследователи на езиковата история. 

Д-р Димитър Илиев (СУ „Св. Климент Охридски“) разказа за известното антично произведение „Moretum”, възпяващо част от античната кулинария и приписвано на Вергилий, като в неговата лекция имаше и практическа дегустация.

Д-р Лъчезар Томов (НБУ и НГДЕК „Св. Константин-Кирил Философ“) говори по темата „Проблемът за мярката“, в която илюстрира връзката между античната философия и математиката.

Студентът по класическа филология Борислав Петров (СУ „Св. Климент Охридски“) говори за своите изследвания по средноанглийския епос „Sir Orfeo”, а Яна Христова от катедра „Класически изток“ в Софийския университет изнесе лекция за авестийския език и неговото значение за езикознанието.

Д-р Георги Гочев от НБУ разказа за своя опит при превода на Еврипидовата трагедия „Медея“, поставянето ѝ на сцената на Античния театър в Пловдив и свързания с това проект, включващ провеждането на работилници по психодрама, като в рамките на два дни заедно със своята съпруга и специалист в областта Александра Гочева проведе такива работилници с участниците на лятната школа.

Здравко Иванов (възпитаник на СМГ „Паисий Хилендарски“ и многократен златен медалист от международната олимпиада по математическа лингвистика) изнесе лекция за лингвистиката и проведе практическо занимание със задачи по математическа лингвистика.

Ангел Димитров (възпитаник на НГДЕК и многократен лауреат на Националната олимпиада по философия) говори на тема „Историята на една средновековна любов“, посветена на св. Франциск Асизки.

Проф. дфн Искра Христова-Шомова изнесе лекция на тема „Преосмисляне на названия на антични понятия в християнството“.

В два следобеда участниците в школата посетиха някои от музеите и храмовете в Трявна, като при посещението си в Славейковата къща направиха рецитал на произведението „Неразделни“ на Пенчо Славейков на български и латински език (в двата превода на Крум Димитров).

Преподаватели: Димитър Драгнев (СУ „Св. Климент Охридски“, възпитаник на НГДЕК и  Accademia Vivarium Novum в Рим/Фраскати, Италия; организатор на школата), Марта Методиева (преподавател по латински в НГДЕК), Георги Митов (СУ „Св. Климент Охридски, alumnus на НГДЕК и Accademia Vivarium Novum), д-р Иван Петров (МУ-Пловдив), Лука Личитра (Папски Салезиански университет, Рим, alumnus на Accademia Vivarium Novum), доц. д-р Невена Панова (СУ „Св. Климент Охридски), гл.ас. д-р Димитър Илиев (СУ „Св. Климент Охридски), д-р Георги Гочев (НБУ), проф. д-р Воин Неделкович (Белградски университет).

 

От 17. до 25. август 2020 г. в София се проведе седмата Лятна школа по класически езици в България. В нея участваха общо 40 души – ученици, студенти и преподаватели от СУ "Св. Климент Охридски", НГДЕК "Св. Константин-Кирил Философ", НБУ, Първа АЕГ, 9. ФЕГ "Алфонс дьо Ламартин", СМГ „Паисий Хилендарски“, Американски колеж – София, НМА „Панчо Владигеров“, Университета на Кентъки и други.

Събитието се проведе при спазването на всички актуални противоепидемични мерки.

По време на школата бяха проведени над 160 часа занимания, основно по латински и старогръцки, както и по други стари езици като старобългарски и персийски. Бяха четени произведения на Катул, Хораций, Овидий, Федър, Марциал, Лукиан, бл. Августин, Черноризец Храбър, Пико дела Мирандола, Симон Марий и Евангелието според Йоан.

И тази година имаше занимания с антична поезия и нейните интерпретации през вековете.

Още в първия ден на школата по интернет като специален гост се включи проф. Милена Минкова от Университета на Кентъки, САЩ, която проведе двучасово занимание върху една от сатирите на Хораций.

В лекционната програма се включиха студентът по класическа филология и балканистика в СУ „Св. Климент Охридски“ Борислав Петров с лекция на тема „Защо се чете така на английски?“, завършвайки по този начин обзорния му поглед върху интересни моменти от историята на английския език, започнал още на лятната школа през 2017 г. и продължил хронологически през 2018 и 2019 г.

За втора поредна година проф. дфн Искра Христова-Шомова от катедра „Кирилометодиевистика“ в СУ „Св. Климент Охридски“ изнесе лекция на лятната школа. Тази година темата беше „Старобългарските астроними“.

В школата тази година се включи и един нов лектор – доц. д-р Йордан Банев от НМА „Панчо Владигеров“, който изнесе лекция на тема „Писанието в пението“.

Темата на тазгодишната лекция на Ангел Димитров, студент по философия в СУ „Св. Климент Охридски“ бе „Езикът на ума“.

Д-р Лъчезар Томов (НБУ и НГДЕК „Св. Константин-Кирил Философ изнесе лекция на тема „Теетет, Теодор и природата на познанието“.

Учениците подготвиха и представиха написана от тях кратка сцена върху една от басните на Федър.

Преподаватели в школата: Димитър Драгнев (СУ „Св. Климент Охридски“, възпитаник на НГДЕК и  Accademia Vivarium Novum в Рим/Фраскати, Италия; организатор на школата, учител по латински език в 17 СУ „Дамян Груев“, преподава латински и в Първа АЕГ и 9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“), д-р Иван Петров (МУ-Пловдив), доц. д-р Невена Панова (СУ „Св. Климент Охридски), гл.ас. д-р Димитър Илиев (СУ „Св. Климент Охридски), ас. Яна Христова (СУ „Св. Климент Охридски), Бетина Янева (НГДЕК „Св. Константин-Кирил Философ), Борислав Петров (СУ „Св. Климент Охридски), Максим Попов и Марк Томов (ученици в НГДЕК „Св. Константин-Кирил Философ“ и възпитаници на Accademia Vivarium Novum), Мадлен Нанева (СУ „Св. Климент Охридски).