КАКВО Е ЛЯТНАТА ШКОЛА?

Лятната школа по класически езици е пътуване в пространството и във времето. Участниците в нея обичат латинския и старогръцкия и други древни езици и се стремят да вземат най-ценното за себе си от това, което прочитат, слушат, виждат и казват по време на школата. Израз на тази цел са и девизите на школата в последните две години: “Aeternitati et tempori parendum” (“В крак с вечността и времето”) и “Διὰ τῶν γλωσσῶν πρὸς τὸν λόγον” (“Чрез езиците към словото”). Не забравяйте, че латинската дума “schola” и българската “школа” идват от старогръцката “σχολή”, която означава “свободно време”.

КОГА, КЪДЕ И КОЙ

През 2019 г. Лятната школа ще се проведе от 24. август до 1. септември в гр. Трявна. В школата могат да вземат участие ученици и студенти, които имат поне начални познания по латински език.

ПРОГРАМАТА

В програмата са предвидени активни занимания (четене, писане, говорене, слушане) с класическите езици латински, старогръцки и старобългарски (и други древни езици), съобразени с нивото на участниците, лекции от български и чуждестранни учени, както и възможности за творческа изява под различна форма (поезия, музика, театър, рисуване).

ЗАПИСВАНЕ

Моля, прочетете информацията на тази страница, където е описан и начинът за записване.

Резултати и успехи

Лятна школа по класически езици

2014-2018 г.