a

Резултати и успехи

  /  Резултати и успехи

На тази страница можете да видите някои от резултатите и постиженията на Лятната школа по класически езици.

Репортаж за Лятната школа по БНТ през 2015 г.

Интервю с участници в школата през 2018 г.

Изпълнение на стихотворение от Катул по време на античния фестивал в гр. Никополис ад Иструм, август 2018 г.

Изпълнение на стихотворение от Хораций по време на античния фестивал в гр. Никополис ад Иструм, август 2018 г.

Тук можете да видите сборника с текстове от Лятната школа през 2015 г.