Лятна школа 2022

ЗА ШКОЛАТА

 

ЛЯТНАТА ШКОЛА ПО КЛАСИЧЕСКИ ЕЗИЦИ ще се проведе за девети път през 2022 г. По утвърдената през времето традиция, в края на август в школата се срещат учещи и преподаватели, всички водени от желанието за задълбочени занимания с древните езици и от стремежа за пълноценно прекарване на своето σχολή – „свободно време“, но и „място за учене“, откъдето, както всеки път си припомняме, идват латинската дума schola и българската дума школа.

Заповядайте!

 

ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ

 

От 22. до 30. август в гр. Трявна.

 

УЧАСТНИЦИ

 

В школата могат да участват:
– ученици от гимназиите и средните училища в София, които изучават латински език като част от задължителната програма или под формата на извънкласна дейност;
– студенти от специалност „Класическа филология“;
– други ученици и студенти, които имат начални познания поне по латински.

Условието за участие е любовта към заниманията с класически езици. Участието както на начинаещи, така и на много напреднали се насърчава!

Участниците се задължават да спазват всички актуални към момента на провеждане на школата противоепидемични мерки.

 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

 

В школата участват преподаватели от СУ „Св. Климент Охридски“, от други университети и от средни училища от страната, при възможност и от чужбина.

 

ПРОГРАМА

 

В програмата са предвидени активни занимания (четене, писане, говорене, слушане) с класическите езици – латински, старогръцки (и други стари езици при желание), съобразени с нивото на участниците, допълнени от лекциите и музическите занимания. Програмата ще бъде изцяло уточнена след сформирането на групата, за да отговори максимално на интересите и нуждите на участниците. В края на школата всички ще получат свидетелство за своето участие.

 

За провеждането и програмата на школата през предишни години вижте тук. Школата се провежда по идея на Димитър Драгнев, който я организира всяка година от 2014 г. насам.

 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

 

Лятната школа ще се проведе в хотел “Сезони” в град Трявна (http://seasons.tryavna.biz). Настаняването ще бъде осъществено предимно в двойни стаи. В хотела има басейн със спасител.

Транспортът ще се осъществи с влак от София до Трявна и обратно. Тръгването ще бъде на 22.8., 7:15 ч от Централна гара София. Връщането ще бъде на 30.8., 21:10 ч на същото място.


ЗАПИСВАНЕ

 

Общата цена е 415 лв, като за ученици, които не са навършили 16 години към датата на завършване на школата, цената е 375 лв. В нея се включват 8 нощувки (пълен пансион – 360 лв, а за ненавършили 16 г. – 320 лв), 8 лв за застраховка, 31 лв за транспорт (цена към м. април 2022 г.) и 16 лв за материали, необходими по време на школата, както и за заплащането на разходи за гостуването на преподаватели..

Записването става чрез електронно писмо до организатора на школата на адрес dimitar.dragnev@gmail.com до 31. май 2022 г. и заплащане на капаро в размер поне на 100 лв (или на цялата сума) по сметката на школата: BG05RZBB91551009175275 (KBC Банк България ЕАД, BIC: RZBBBGSF; титуляр: Димитър Драгнев), като желаещите да се запишат след тази дата трябва предварително да се свържат с организатора на школата.

В писмото трябва да се съдържат: трите имена, клас/курс на участника и отговор на въпроса „Какво очаквам от Лятната школа по класически езици?“.

В банковия превод трябва да бъде посочено името на участника, за когото се внасят парите.

Цялата сума следва да бъде внесена по сметката на школата до 15. юли 2022 г..

В школата през 2022 г. могат да участват до 50 души.

NB! При промяна на епидемичната обстановка могат да настъпят промени в организацията на събитието или неговата отмяна.

При въпроси: dimitar.dragnev@gmail.com или тук във Фейсбук.