a

Лятна школа 2020

  /  Лятна школа 2020

ЗА ШКОЛАТА

Думата „школа“ произлиза от латинската schola и от старогръцката σχολή, която означава място за учене, но и свободно време. Лятната школа е възможност за най-пълноценно преживяване на времето през лятото чрез занимания с езиците на Античността – латински и старогръцки, наричани и класически езици. Те се употребяват активно и непрестанно през всички векове до наше време. Те са устояли във времена на разцвет и във времена на криза. На Лятната школа си поставяме за цел да овладеем тези езици, за да можем да общуваме с хората преди и хората след нас, а и за да разберем по-добре самите себе си и да влезем в диалог с другите около нас.

ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ

От 17. до 25. август в гр. София. За базата вижте по-долу.

УЧАСТНИЦИ

В школата могат да участват:
– ученици от гимназиите и средните училища в София, които изучават латински език като част от задължителната програма или под формата на извънкласна дейност;
– студенти от специалност „Класическа филология“;
– други ученици и студенти, които имат начални познания поне по латински.

Условието за участие е любовта към заниманията с класически езици. Участието както на начинаещи, така и на много напреднали се насърчава!

Участниците се задължават да спазват всички актуални към момента на провеждане на школата противоепидемични мерки.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

В школата ще участват като преподаватели учени от СУ „Св. Климент Охридски“, други университети и средни училища от страната, които имат многогодишен опит в извънкласните и извънаудиторните занимания с ученици и студенти.

ПРОГРАМА

В програмата са предвидени активни занимания (четене, писане, говорене, слушане) с класическите езици – латински, старогръцки (и други стари езици), съобразени с нивото на участниците, допълнени от лекциите и музическите занимания. Програмата ще бъде изцяло уточнена след сформирането на групата, за да отговори максимално на интересите и нуждите на участниците. В края на школата всички ще получат документ за своето участие. За провеждането и програмата на школата през предишни години вижте тук. Школата се провежда по идея на Димитър Драгнев, който я организира за първи път през 2014 г. и впоследствие през 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Като база ще бъде използван основно Центърът за подготовка на ученици за олимпиади близо до метростанция „Жолио Кюри“ (адрес: 1113 София, бул. Драган Цанков 21 А). Тук можете да видите интернет сайта на центъра.

На 25. август школата ще завърши с излет, за който програма ще бъде обявена допълнително.

ЗАПИСВАНЕ

Общата цена е 140 лв за ученици, вкл. завършващи 12. клас през 2020 г. и 165 лв за всички останали. В нея се включват използването на базата, 7 лв за застраховка и съответно 49,6 лв (за ученици) и 72 лв (за всички останали) за обяд в базата.

За участници, които не са от София, в базата са предвидени 10 места. Ако някой желае да пренощува в базата, моля да се свърже с организаторите на школата, за да бъде изчислена сумата, която следва да доплати (в зависимост от това какви хранения желае да използва). Нощувката за ученици е на цена 18 лв, а за всички останали – 22 лв.

Записването става чрез електронно писмо до организатора на школата на адрес dimitar.dragnev@gmail.com между 20. и 30. юли 2020 г.

В писмото трябва да се съдържат: трите имена, клас/курс на участника и отговор на въпроса „Защо искам да участвам в Лятната школа по класически езици и какво очаквам от заниманията в нея?“.

Сумата следва да бъде внесена по сметката на школата до 03. август 2020 г.:
BG05RZBB91551009175275 (Райфайзенбанк (България) ЕАД, BIC: RZBBBGSF; титуляр: Димитър Драгнев).

В школата през 2020 г. могат да участват до 60 души.

NB! При промяна на епидемичната обстановка могат да настъпят промени в организацията на събитието или неговата отмяна. Заплатените суми (за базата и храната) ще бъдат възстановени на участниците.

Останалите страници на сайта на школата ще бъдат актуализирани постепенно в следващите дни.

При въпроси: dimitar.dragnev@gmail.com или тук във Фейсбук.