a

Лятна школа 2019

  /  Лятна школа 2019

ЗА ШКОЛАТА

ЛЯТНАТА ШКОЛА по класически езици е едно пътуване не само в пространството, но и във времето. Днес всеки може да види с очите си Атина и Рим, но по-голямо предизвикателство е разчитането на паметниците на Античността и общуването с хората, които са ги създали.Нима е възможно това общуване след толкова столетия? Да, когато владееш езиците на Античността, латински и старогръцки, наречени също така класически езици. Те се употребяват активно и непрестанно през всички векове до наше време. На Лятната школа си поставяме за цел да овладеем тези езици, за да можем да общуваме с хората преди и хората след нас.В Лятната школа участват хора, които обичат латинския и старогръцкия (и други стари езици като старобългарския, староанглийския и персийския например). Затова посвещаваме времето си на тях, като си поставяме и още една цел – всеки да вземе най-ценното за себе си от това, което прочита, слуша, вижда и казва по време на школата. Израз на тази цел са и девизите, които избрахме в последните две години: “Aeternitati et tempori parendum” (“В крак с вечността и времето”) и “Διὰ τῶν γλωσσῶν πρὸς τὸν λόγον” (“Чрез езиците към словото”).И ако всичко това ви изглежда твърде сериозно, не забравяйте, че латинската дума “schola” и българската “школа” идват от старогръцката “σχολή”, която означава “свободно време”.

ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ

Лятната школа през 2019 г. ще се проведе от 24. август до 1. септември в Трявна – за базата и транспорта вижте по-долу.

УЧАСТНИЦИ

В школата могат да участват:– всички ученици от НГДЕК “Константин Кирил Философ” от 8. до 12. клас, както и ученици от други училища, които имат начални познания по латински;– студенти от специалност „Класическа филология“;– други ученици и студенти, които имат начални познания поне по латински.Условието за участие е любовта към заниманията с класически езици. Участието както на начинаещи, така и на много напреднали се насърчава!

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

В школата ще вземат участие като преподаватели учители от НГДЕК “Константин Кирил Философ”, преподаватели от СУ “Св. Климент Охридски” и други преподаватели и учени от страната и чужбина.В школата тази година ще вземат участие като преподаватели (списъкът се актуализира):

  • Димитър ДРАГНЕВ, завършил класическа филология в СУ “Св. Климент Охридски” и магистър по българска филология в магистърската програма по старобългаристика в същия университет. Възпитаник на НГДЕК и на Accademia Vivarium Novum в Рим, Италия. Преподавал е латински и старогръцки език в НГДЕК, в момента е учител по латински в 17. СУ “Дамян Груев” и преподава латински език в Първа АЕГ и 9. ФЕГ “Алфонс дьо Ламартин”. Води и курс по латински език за начинаещи в школата “Работилница за знание”.
  • Марта МЕТОДИЕВА, преподавател по латински в НГДЕК и в СУ “Климент Охридски”, докторант пред защита към ИБЦТ на БАН. С голяма радост прилага римската максима, че докато обучаваме, се учим и това ѝ дава вдъхновение в работата с ученици. Освен с тях, се занимава с изследване на български текстове от края на XVIII и началото на XIX век, за да проследи присъствието на гръко-римската Античност в тях и да обобщи до каква степен тя е била позната на българските просвещенци.
  • доц. д-р Невена ПАНОВА, преподавател по старогръцка литература в Софийския университет. Изследователските й интереси са в областта на историята и теорията на старогръцката литература, на философската проза (Платон), на рецепцията на античността в българските литература и култура и в съвременната философия. Доц. Панова участва в Лятната школа още от първото ѝ провеждане през 2014 г.
  • гл. ас. д-р Димитър ИЛИЕВ, преподавател по старогръцки език в Софийския университет. Научните му интереси са в областта на архаичната и късноантичната гръцка поезия, гръцката поетика и стилистика, сравнителното езикознание, романистиката, диахронната лингвистика на гръцкия и езиковата ситуация на Балканите от Античността до днес. Д-р Илиев е участвал четири пъти в Лятната школа, провеждал е занимания за гръцката епиграма, електронните ресурси в хуманитаристиката, античната епиграфика.
  • Георги МИТОВ, студент по история в Софийския университет, възпитаник на НГДЕК и Accademia Vivarium Novum, преподавал латински език в 164. ГПИЕ “Мигел де Сервантес” и НПМГ “Акад. Любомир Чакалов”.

ПРОГРАМА

В програмата са предвидени активни занимания (четене, писане, говорене, слушане) с класическите езици – латински, старогръцки и старобългарски (и други древни езици), съобразени с нивото на участниците, както и възможности за творческа изява под различна форма (поезия, музика, театър, рисуване). Програмата ще бъде изцяло уточнена след сформирането на групата, за да отговори максимално на интересите и нуждите на участниците. В края на школата всички ще получат документ за своето участие.За провеждането и програмата на школата през предишни години вижте тук. Школата се провежда по идея на Димитър Драгнев, който я организира за първи път през 2014 г. и впоследствие през 2015, 2016, 2017 и 2018 г.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ТРАНСПОРТ

Лятната школа ще се проведе в хотел “Сезони” в град Трявна (http://seasons.tryavna.biz). Настаняването ще бъде осъществено в двойни стаи. В хотела има басейн със спасител.Транспортът ще се осъществи с влак от София до Трявна и обратно. Тръгването ще бъде на 24.8., 6:55 ч от Централна гара София. Връщането ще бъде на 1.9., 21:07 ч на същото място.

ЗАПИСВАНЕ

Общата цена е 290 лв за ученици, вкл. завършващи 12. клас през 2019 г. и 315 лв за всички останали. В нея се включват осем нощувки (пълен пансион) по 29 за ученици и 32 лв за неученици (общо 232/256 лв), 5 лв за застраховка, 36 лв за транспорт (цена към м. февруари 2019 г.) и 17 лв за материали, необходими по време на школата, както и за заплащането на разходи за гостуването на преподаватели.

Записването става чрез електронно писмо до организатора на школата на адрес dimitar.dragnev@gmail.com и внасяне на капаро в размер поне на 100 лв (или на цялата сума) на сметката на Лятната школа:

 

BG05RZBB91551009175275 (Райфайзенбанк (България) ЕАД, BIC: RZBBBGSF; титуляр: Димитър Драгнев).

 

В писмото трябва да се съдържат: трите имена, клас/курс на участника и отговор на въпроса „Защо искам да участвам в Лятната школа по класически езици и какво очаквам от заниманията в нея?“. В банковия превод трябва да бъде посочено името на участника, за когото се внасят парите.
Крайният срок за записване (чрез писмо и внасяне на капаро) е 24.05.2019 г. Цялата сума трябва да бъде внесена до 30.06.2019 г. В Лятната школа могат да участват до 70 души.